top of page

Sabine Huyghebaert

Individuele Systeemtherapie

&

Relatietherapie - EFT*

Nederlandstalige en Franstalige begeleiding

 

                                                                  

                                                                  Vanuit een breder perspectief kijken                                                                              

 

Geloof in je Veerkracht 

Welkom

Het leven stelt ons soms voor grote uitdagingen, onze maatschappij is veeleisend en relaties zijn niet altijd evident.

Er zijn ook veel rollen te vervullen waarin we al te vaak perfect willen zijn.

Soms heb je het gevoel door het bos de bomen niet meer te zien. Je geraakt verstrikt en ziet misschien even geen uitweg meer.

Wanneer steun en advies van familie en vrienden niet meer volstaan, kan professionele hulp aangewezen zijn.

Vanuit een professioneel en wetenschappelijk onderbouwd 

systemische benadering, zoek ik samen met jou naar een beter begrip van de situatie om op een andere manier te leren omgaan met de gegeven situatie.

Ik doe dit vanuit volle respect voor jouw verhaal. 

Hierdoor hoop ik dat je meer ademruimte krijgt in het dagelijkse leven om helderder te kunnen nadenken en tegelijk meer oog te hebben voor de zaken die goed lopen.

Mijn therapieruimte brengt rust om in een veilig kader en op eigen ritme in proces te gaan. 

Tijdens de gesprekken staan vertrouwen, respect, samenwerking en discretie voorop.

 

Voor wie en tarief

Nederlandstalige en Franstalige begeleiding voor:

- Volwassenen en       - Jongvolwassenen

  (vanaf 17 jaar)

 

- Koppels  met   -   relatieproblemen (EFT*)

 

Bij de begeleiding van:

Depressie

Burn-out

Relatieproblemen

Stress gerelateerde klachten

Identiteitsproblemen

Autismespectrum

Opvoedingsproblemen

Zingevingsvragen 

Rouwbegeleiding

Traumaverwerking

 

Tarief:

Individuele sessie    50€

Relatietherapie        75€

Online therapie is mogelijk indien aangewezen.

 

Werkwijze

Na een telefonisch contact is er een eerste oriënterend gesprek waarbij we samen jouw situatie, problemen en vragen in kaart brengen.

Daarna gaan we stapsgewijze op zoek naar een beter begrip van  jezelf

(emoties, sterktes, kwetsuren, patronen,...)

We proberen heden en verleden te begrijpen om met meer vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.

Hoe kan er beter omgegaan worden met klachten, zorgen en problemen vanuit een versterkt ik.

 

Dit steeds in relatie met de ander en de wereld rondom. Krachtbronnen en netwerk worden samen verkend.

Geleidelijk aan zoeken we naar een persoonlijk evenwicht tussen de fysische, sociale, psychologische en spirituele dimensie van het leven.

Het doel is een helend effect te ervaren om sterker in het leven te staan,

in je eigen kracht te gaan staan.

We streven naar een betere comfortzone en een zekere continuïteit, ook bij stormweer.

Een regelmatige evaluatie helpt jouw proces vast te leggen of bij te stellen.

* EFT: Emotionally Focused Therapy

Wanneer de verbinding in je relatie zoek is en je telkens opnieuw in dezelfde patronen terecht komt, voelt dit niet goed aan. 

Bij relatietherapie kunnen we samen zoeken naar de hechtingsnoden en de onderliggende emoties die onbewust meespelen en vaak niet benoemd worden. Zo creëren we opnieuw meer rust en verbinding en het gevoel er te zijn voor elkaar.

 

Wie ben ik?

Ik volgde mijn basisopleiding als maatschappelijk assistent in Gent.

Al vlug maakte ik kennis met Systeemtherapie en volgde ik een opleiding Systeemcounseling aan de Interactie-Academie in Antwerpen voor individuele therapie.

Gevolgd door een opleiding EFT, Emotionally Focused Therapy voor koppels van Sue Johnson

bij Lieven Migerode in Leuven.

Ik werk ook halftijds in Brussel in de Geestelijk Gezondheidszorg (GGZ)

waar ik sinds 2008 ruime ervaring opdoe. 

Verder ben ik gepassioneerd door het leven, mens en maatschappij, natuur en cultuur.

Yoga, Mindfulness en de diepere lagen van het mens-zijn wekken bij mij een bijzondere interesse op.

Ik laat me ook inspireren door ACT, Acceptance and Commitment Therapy,

de Narratieve Therapie van White en Creatieve Therapievormen wanneer praten moeilijk is.

Reizen, yoga, kleidraaien, koken en fotografie zijn mijn hobbies.

IMG_4020.JPG

CONTACT 

Sabine Huyghebaert

Ternatsestraat, 8  -  1790 Affligem

0471/573 863

huyghebaertsabine@gmail.com

Thanks for submitting!

contact
IMG_1924.JPG

Hoop

Is als de zon

Die als we er naartoe reizen

De schaduw van onze last

achter ons werpt.

Iedere dag heeft zijn magische momenten

Het helpt ons te veranderen

Het stuurt ons erop uit om onze dromen te verwezenlijken.

Morgen zal wat gisteren niet kon

Misschien tot bloei komen.

bottom of page